Dybdeinterview

Hvor godt kender du egentlig din målgruppe? Dybdeinterviews giver en tilbundsgående og nuanceret forståelse for din målgruppes holdninger, motiver og uafdækkede behov.

Dybdeinterviews kan give indsigt til problemstillinger af vidt forskellig art. Dybdeinterview kaldes også ofte for personlige interview, og anvendes når man ønsker input fra få personer ad gangen.

Interviewformen giver mulighed for at benytte en hel række af forskellige værktøjer, der gør metoden yderst fleksibel og derfor enormt givtig i rigtig mange situationer:

  • Materiale: Undervejs i interviewet kan interviewpersonen blive præsenteret for noget fysisk materiale, som det er muligt at få en umiddelbar og dybdegående respons på.
  • Lokation: Interviewet kan gennemføres i interviewpersonens eget hjem, i en butik eller et helt tredje sted, der hver især udstikker nogle helt forskellige rammer for de indsigter, interviewet kan give.
  • Opgaver: Interviewpersonen kan undervejs i interviewet blive stillet overfor nogle opgaver, der er tilpasset netop den problemstilling, du ønsker undersøgt. En sådan opgave kan f. eks. lyde: "lad os gå en tur rundt i huset, og fortæl mig så om alle de forskellige elektroniske apparater, I har".

Metoden bruger vi under mange forskellige omstændigheder. Det kan fx være som et alternativ til telefoninterview. Uanset baggrunden giver det personlige interview dig muligheden for at få dybe, nuancerede svar på din problemstilling.

Sådan gennemføres et dybdeinterview

Et dybdeinterview kan sagtens udføres under uformelle forhold. Det er interviewerens evner der er afgørende for et godt interview.

Et dybdeinterview foregår som et personligt interview mellem en interviewer og en interviewperson fra den relevante målgruppe.

I fællesskab med dig specificerer vi, hvad det er, du ønsker undersøgt. Dernæst afdækker vi, hvordan vi bedst undersøger emnet, så du opnår indsigt i alle relevante aspekter. Dette fastsætter de rammer, interviewet kommer til at foregå under.

For at få det optimale ud af et dybdeinterview er det dog vigtigt, at intervieweren udnytter den dynamik, der opstår i en interviewsituation og forfølger de relevante veje, som interviewet kan tage. Det kræver erfaring at udføre dette i praksis, og derfor sætter vi i Wilke altid kun dygtige interviewere til at udføre dybdeinterviews.

Dybdeinterview er en klassisk kvalitativ metode

Dybdeinterviews er en vigtig og meget værdifuld del af mange markedsanalyser. Hos Wilke har vi derfor gennem flere år opbygget en bred erfaring og viden indenfor metoden, der gør os til en yderst kompetent samarbejdspartner på området.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk