CASE

Kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskens hverdag giver Ascom bedre værktøjer til dialog med målgruppen

Ascom

Når man som Ascom leverer kommunikationsløsninger til bl.a. hospitalerne, er dyb indsigt i sygeplejerskernes hverdag helt centralt. Wilke hjalp med antropologiske studier på flere danske hospitaler. Resultatet var styrket konkurrenceevne

Sygeplejerskens DNA er at give patienterne en god oplevelse i et behandlingsforløb. Ressourcepresset, administrative processer og mange forstyrrelser i hverdagen udfordrer mulighederne for at levere ”den gode patientoplevelse”. Ascom udvikler og markedsfører skræddersyede kommunikationsløsninger, som understøtter det mest centrale i plejen; nemlig at sætte patienten i centrum for alt arbejde.

”Det er populært at fokusere på ”den gode patientoplevelse”, som værende et muligt middel til en kortere hospitalsindlæggelse. Den gode patientoplevelse skabes blandt andre af sygeplejersken, der med sit engagement og sin trivsel bidrager væsentligt”, siger Sales Manager Bent Andersen fra IT-virksomheden Ascom Denmark A/S.

På verdensplan har Ascom installeret mere end 70.000 systemer i industrivirksomheder, psykiatriske institutioner, hospitaler, plejehjem og fængsler.

Antropologiske studier

Ascom har fokus på at udvikle arbejdsprocesserne på sygehusene, så de bliver mere enkle og minimerer stress hos sygeplejersken. Dette fokus på sygeplejerskens hverdag fører ofte til en dialog om hverdagen, som Ascom ønskede en mere detaljeret viden om. Derfor besluttede Ascom at gå i dialog med Wilke for at forstå sygeplejerskens arbejdsdag minut for minut, typen af arbejdsopgaver, tidsforbruget fordelt på arbejdsopgaver og graden af unødvendigt dobbeltarbejde. Wilke gennemførte flere antropologiske studier på hospitaler i Danmark.

”Studiet har virkelig været vejen ind til dialoger på et helt andet organisatorisk niveau. Vi oplever, at det har givet os en konkurrencemæssig fordel, fordi vi har brugt tid på at sætte os ind i, hvad der sker for en sygeplejerske i løbet af en arbejdsdag. En viden som vi kan konvertere til et løsningsdesign, der bidrager til en bedre arbejdsdag for sygeplejersken og i sidste ende en bedre patientoplevelse. Vi er i vores dialoger gået fra en dialog om produkter til en dialog med fokus på det mere værdibaserede”, siger Bent Andersen.

Vejen til beslutninger

Studierne var detaljerede. De gav et præcist billede af, hvad sygeplejersken bruger sin tid på, når hun beskæftiger sig med eksempelvis administration. Studierne redegjorde for antallet af IT-systemer, antallet af dobbeltregistreringer og typen af registreringer, der bliver foretaget. Derudover gav studiet et meget detaljeret indblik i arbejdsgangene på en medicinsk afdeling og det daglige tidsforbrug til reel og nærværende patientkontakt.

”Wilke har været nøglen til at åbne op ind til beslutningstagerne, og det har styrket vores egen tro på os selv og den næste historie, vi som virksomhed skal skabe,” siger Bent Andersen fra Ascom Denmark A/S.

Ascom ønsker at optimere arbejdsprocesserne og gøre information og data tilgængelig, præcis når der er behov for det. Informationen skal være tilgængelig for læge, sygeplejersker og servicepersonale. De antropologiske studier gav detailforståelse af sygeplejerskens hverdag og de udfordringer, som hun støder på. En viden, der i sidste ende skal bruges til at få en ny lydhørhed på de højere organisatoriske niveauer, hvor beslutningerne om driftsoptimeringer træffes.

Visionen er mere smidige workflows og en mere fleksibel og integreret brug af data. Fremtidens hospitaler vil have fokus på, hvordan holistisk brug af data kan optimere workflows. 

“Studiet har virkelig været vejen ind til dialoger på et helt andet organisatorisk niveau. Vi oplever, at det har givet os en konkurrencemæssig fordel, fordi vi har brugt tid på at sætte os ind i, hvad der sker for en sygeplejerske i løbet af en arbejdsdag. Wilke har været nøglen til at åbne op ind til beslutningstagerne, og det har styrket vores egen tro på os selv og den næste historie, vi som virksomhed skal skabe”

Bent Andersen, Sales Manager, Ascom Denmark A/S

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk