Rundspørge: Ledere skal tage misbrug i opløbet

Ledere skal stoppe optræk til misbrug og nepotisme, hvis de vil have følgeskab fra danske medarbejdere. Det moralske lederskab må godt udfolde sig på en uformel og skjult måde.

19/10/2015

Af Director og forretningsrådgiver, Morten Schrøder

Formel intervention vinder med et mulehår foran uformel intervention, hvis danske medarbejdere skal pege på den bedste ledelseshandling i dette dilemma.

undefined

Grafik: Finans.dk

 

Vi har spurgt 500 danske medarbejdere, og de er ikke i tvivl. Hvis toplederen bare lader stå til, så får vedkommende ikke medarbejdernes opbakning.

Kun 8 pct. af de adspurgte er positiv over for ”gøre ingenting”, mens henholdsvis 68 pct. og 69 pct. er positive over for ”uformel samtale” og ”direktionsbeslutning”.

Ledelse skal ske med veludviklet sans for retfærdighed og med lille tolerance for grådighed og magtmisbrug. Den moralske dimension er med andre ord en central dimension i det mandat, som medarbejdere giver deres ledere.

For mig er det ikke overraskende, at moralsk lederskab og troen på det gode i organisationen spiller ind i medarbejderes trivsel og tilvalg af arbejdspladsen. Jeg hæfter mig i stedet ved, at medarbejderne giver en lige så stor opbakning til den uformelle og skjulte handling fra toplederens side.

Måske afspejler den holdning en vis skepsis over for, hvad man formelt kan og skal styre. Netop at bekæmpe optrækket til at berige sig selv og sine nærmeste, behøver lederen ifølge denne analyse ikke at gøre til en åben skueproces.  Tværtimod må netop en sådan værdimæssig ledelse gerne udspille sig i det skjulte og med brug af uformelle virkemidler.

Efter sigende har vi i Danmark en tradition for stor tiltro til hinanden og til vores omgivelser, og måske er denne tiltro i spil i dette fiktive ledelsesmæssige scenarie.

Det er basale værdier, at man forvalter sin magt med omtanke, og når en lokal CSR-aktivitet kammer over i vennetjenester, så mener danske medarbejdere, at den uformelle håndtering af sagen er lige så relevant som en mere firkantet og formel regelstyring på området. Værdibaseret kommunikation er nok den bedste rettesnor for en topledelse - uanset om det handler om CSR eller andre.

Det kan jeg vist egentlig godt glæde mig over.

 


 

undefined

JP undersøger jævnligt, hvilke ledelseshandlinger, der giver følgeskab hos danskerne. Undersøgelsen er hver gang leveret af Wilke A/S, baseret på 500 interview med et repræsentativt udsnit af danskerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk