Login kan få hver anden til at vende dr.dk ryggen

En meningsmåling viser, at især de unge vil vende blikket mod andre nyhedestjenester, hvis det kræver login at komme på DR's netmedier.

14/12/2015

Hvis kulturminister Bertel Haarder (V) og de private medier får held til at indføre et login på DR's netmedier, vil det i højere grad få særligt unge til at læse nyheder andre steder end hos public service-institutionen.

Det viser en meningsmåling, som Wilke har lavet for MediaWatch i slutningen af november og i begyndelsen af december.

Næsten halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de i højere grad vil søge mod andre nyhedskilder, hvis dr.dk kræver login i form af licensnummer.

Dykker man ned i tallene, er det især de unge, som vil vende DR ryggen. Hele 56 pct. af de adspurgte i aldersgruppen de 18-29 årige og 57 pct. af de 30-39 årige vil i højere grad opsøge nyheder andre steder, hvis dr.dk indhegnes bag login, svarer de. Den statistiske usikkerhed i undersøgelsen er 3,07 procentpoint.

"Det er oplagt, at hvis det bliver sværere at få adgang til indholdet på dr.dk, vil der også være nogle brugere, der falder fra. Men tiden må vise, om det ligefrem bliver hver anden bruger, der rent faktisk finder andre græsgange, hvis login’et bliver indført," siger medieforsker Aske Kammer fra Center for Journalistik på Syddansk Universitet, som forsker i bl.a. mediernes betalingsmure.

At det er de unge, som siger, at de vil vende blikket andetsteds, hvis dr.dk kræver login, overrasker ikke Aske Kammer.

"Unge har generelt en mere fragmenteret brug af nyhedsmedier, hvor loyaliteten over for en stor, gammel institution som DR er begrænset. Derfor vil især de være tilbøjelige til at søge andre steder hen, hvis det bliver for bøvlet at komme ind på dr.dk," siger han.

Aske Kammer tvivler dog på, at brugernes vandring væk fra DR vil gavne de private dagblade, hvor de også mødes af betalingsmure. I stedet er det mere nærliggende at tro, at TV 2 bliver destinationen for mange, siger han.

Betydning for demokratiet

Ifølge professor i medievidenskab på Aarhus Universitet, Frands Mortensen, er det vanskeligt at vurdere, om tallet på 48,5 pct., der vil droppe dr.dk ved krav om login, er stort eller lille, men undersøgelsen viser, at der under alle omstændigheder vil være en stor gruppe danskere, som vil opleve brugen af DR’s hjemmeside som så bøvlet, at de vil rette blikket et andet sted hen for at få deres nyheder.

”Det viser jo, at hvis man gør det besværligt nok at bruge DR’s hjemmeside, vil der være nogen, som vil gå et andet sted hen. Det er jo også meningen med det hele,” siger Frands Mortensen om login-forslaget.

Han understreger samtidig - i lighed med Aske Kammer - at der kan være forskel på de adspurgtes svar i undersøgelsen og deres faktiske adfærd efterfølgende.

Det centrale spørgsmål er ifølge Frands Mortensen, om det vil lykkes for brugerne at få deres nyheder andetsteds fra, eller om gruppen helt dropper at få nyheder på nettet.

”Vi har public service af hensyn til demokratiets funktion, så borgerne har nemt ved at blive informeret, om det der er væsentlig for dem, og tage stilling når de skal stemme. Hvis nu halvdelen af dem, som bruger dr.dk i dag, ikke vil benytte DR’s hjemmeside længere med login, vil de så slet ikke få nyheder?” siger Frands Mortensen:

”Det store spørgsmål er, om de så vil gå et andet sted hen for at få nyheder, hvor de også skal logge ind og oven i købet betale for det. Eller vil de sige ”ok, der er ingen nyheder på nettet”. Konsekvensen vil være, at de så blot bliver mindre informeret.”

Spørgeundersøgelsen er gennemført blandt frivilligt tilmeldte til Wilke Webpanel. Det betyder ifølge Frands Mortensen, at respondenter har nogle andre forudsætninger end flertallet.

”De bruger formentlig internettet mere end gennemsnittet af befolkningen og har formentlig også en anden fortrolighed med nettet. Det betyder, at de vil have nemmere ved at navigere og finde deres nyheder andre steder. Derfor er de ikke repræsentative for hele befolkningen,” siger Frands Mortensen.

Forslag om login

De private mediers interesseorganisation Danske Medier er ophavskilden til forslaget om en login-løsning på DR's netmedier. Ved at stille krav om, at brugerne også skal indtaste sit licensnummer for at kunne læse nyheder på dr.dk bliver sitet svækket som "gratis" alternativ til dagbladene, lyder argumentet fra Danske Medier.

Kulturminister Bertel Haarder (V) har fra begyndelsen af bakket op om forslaget. Seneste har han dog åbnet op for andre begrænsninger end et login til dr.dk.

"Login-ordningen er en mulighed, som vi bør drøfte nærmere, men der kan også tænkes i andre løsninger eller andre former for begrænsning af DR’s tilbud på nettet," har Bertel Haarder tidligere givet udtryk for i en skriftlig kommentar til MediaWatch.

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

Kilde: MediaWatch

 


 

Watch Medier logo

Watch Medier og Wilke samarbejder løbende om udarbejdelse af branchespecifikke opinioner. Undersøgelsen er hver gang leveret af Wilke A/S, baseret på ca. 1000 interview med et repræsentativt udsnit af danskerne.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk