BRANCHEINDSIGT: Consumer Goods

Consumer Goods

Hvordan skaber man vækst på top- og bundlinje på markeder der er under pres fra flere fronter?

Det er den typiske overordnede udfordring mange af vores kunder inden for forbrugsvareindustrien arbejder med, og som de spørger sig selv og os om. Desværre er der ikke et simpelt svar på dette. Men det er lykkedes os at hjælpe mange af vores kunder på vej, og derigennem styrket deres position på markederne, deres omsætning og indtjening. 

Men ligesom løsningerne ikke er enkelte og ligetil, er de specifikke udfordringer der møder vores kunder ikke ens. Men de falder ofte inden for et eller flere af nedenstående områder hvor vi har formået at hjælpe:

Vandring mellem salgskanalerne

Mange af vore kunder oplever at forbrugeren vandrer fra f.eks. Convenience og dagligvarehandlen til discount; og videre til nettet. Det udfordrer de eksisterende forretningsmodeller, blandt andet omkring at nå forbrugeren i tilstrækkeligt omfang ligesom prissætning og indtjening kan blive udfordret. Hertil kommer at mange af vore føde- og drikkevare kunder har en stor og stigende del af deres afsætning enten on-the-go eller i HORECA kanalen, og hvordan skal man forholde sig til den?

Kamp om forbrugerens præferencer

Mange af vore kunder når ikke deres mål fordi produkter, kommunikation og salgsarbejde ikke har gennemsalgskraft nok. F.eks. kan det være en udfordring at value proposition ikke formår at både differentier sig og lever op til forbrugerens forventninger generelt eller i specifikke segmenter med stort potentiale.

Samtidig er det væsentlig at få skabt den mest effektive kommunikations- og salgs kampagne og indsats der både bygger image og sælger varer mht. kommunikationsindhold og mediaplan så mediabudgettet optimeres; - off- og on-line. Områder hvor vi hjælper vore kunder med både segmenteringsmodeller, kommunikationsanalyser, tracking m.m.

Kundernes krav om vækst og øgede marginaler

Mange kunders indtjening presses af manglende vækst i kategorierne samtidig med at kæderne kræver øget indtjening på eksisterende volumen. Både i form af lavere I-priser, og krav om kampagnepenge til flere, dybere og bredere kampagner.

Derfor hjælper vi vore kunder med at få sat den rigtige hyldepris og kampagnepris så vi får optimeret volumen, omsætning og indtjening, og hvordan det kan konverteres til de ideelle samhandelsbetingelser der også tager hensyn til produktets position og image i markedet.

Hvor skal morgendagens vækst komme fra?

Da mange markeder er låst i fast forbrugs- samhandelsmønstre eller i en nedadgående spiral, og set i lyset af behov, drivers, barrier, holdninger med mere der er i konstant udvikling, er mange af vores kunder tvunget til at kigge på nye produkter og koncepter som kilden til vækst. Enten i form af nye produkter på eksisterende markeder, ved penetration af nye markeder og kanaler – eller en kombination heraf.

Som funktion heraf arbejder vi hos Wilke meget med innovationsforløb der er tilpasset forskellige stage-gate modeller. Det omfatter såvel omfattende etnografiske og eksplorative arbejder der skal afdække nye indsigter frem til endelig potentiale evaluering af det færdige produkt inden lancering. Ind i mellem disse to yderpunkter har vi udviklet en lang række ydelser der hjælper vore kunder med at sikre at den ide med størst potentiale kommer i markedet og reducerer fail rate, samt kan give klare indikationer af volumen og indtjeningspotentiale.

Når vi således hjælper vores kunder er vores fokus på at hjælpe dem med at opnå deres økonomiske og andre mål, ved at fremskaffe det bedst mulige grundlag for at træffe den rigtige forretningsmæssige beslutning.

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk